Diskusná konferencia Vidiek žije!

, Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Konferencia bude o víziách pre pôdohospodárstvo, pôde, ale aj o malých farmách a kvalitných produktoch.

Novinkou bude prvý ročník odovzdávania ocenenia Zlaté polienko 2018.

Konferenciu organizuje: Vidiecka platforma a Národná sieť rozvoja vidieka SR

Zlaté polienko 2018

Evidujeme stále viac prípadov zbytočného hádzania polienok pod nohy poctivým poľnohospodárom a preto chceme poukázať na neprehľadnosť zákonov, ale aj nevhodné konanie kontrolných orgánov.
Nechceme však bojovať, ale tvoriť. Preto sme sa rozhodli kreatívnym a vtipným spôsobom poukázať na tieto problémy. Počas konferencie Vidiek žije! 2018 spolu s Adelou Vinczeovou oceníme Zlatým polienkom niekoľko kategórií.

Pôda

Budeme sa intenzívne venovať aktuálnej téme súvisiacej s náhradnými pozemkami a zároveň predstavíme našu ambíciu iniciovať tvorbu tzv. ucelenej pôdnej legislatívy.

Vízia

Sme presvedčení, že nám chýba cieľ. Cieľ, kam by sa malo slovenské pôdohospodárstvo uberať a aký by malo mať charakter. Odhodlali sme sa iniciovať tvorbu zásadného dokumentu o dlhodobej vízii, ale aj konkrétnej koncepcii pre pôdohospodárstvo.


Registrácia

Spoločne budeme diskutovať dôležité témy a zároveň oslávime doterajšiu prácu.


Registruj sa na konferenciu


Program

Program konferencie

Registrácia

Vidiek žije! 2018 otvorenie

Národná sieť rozvoja vidieka SR

Agrofilm

Projekt Odborne vpred

Nová legislatíva a výzvy PRV 2014 - 2020

Pôda: náhradné pozemky a nová pôdna legislatíva

Obed z farmárskych produktov z celého Slovenska

Zlaté polienko 2018 s Adelou

Príručka pre výrobu a spracovanie v malom

PRV 2014 - 2020, Výzva 6.3 pre podporu podnikanie v malom

Agrofilm

Dlhodobá vízia a koncepcia pre pôdohospodárstvo

Odbytové možnosti + ochutnávka pre reštaurácie

Voľná diskusia

Second Day

Typography

John Doe Design Association

Web Fonts

Jane Roe Turbo Fonts

One-Page Websites

Richard Miles

Break Sponsored by Sphere Labs

Project Presentation: Facepage App

John Stiles Facepage

Lunch Sponsored by Gravity

Mobile Platforms

John Doe

Project Presentation: Handsome Fonts Website

John Smith GBVFD Design Firm

Training Sessions: jQuery

Carla Coe Developers Camp

Third Day

HTML5

Paula Poe

Q&A with Quintin Qoe

Break Sponsored by Sphere Labs

Project Presentation: Web Audio

Lunch Sponsored by Gravity

Vector Illustrations

Marta Moe

Closing Remarks

After-Party Sponsored by DĂ©van

MapaPistoriho palác
Štefánikova 25, Bratislava

Hlavní Partneri


Vidiecka platforma Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckých oblastí Program rozvoja vidieka SR MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Narodná sieť rozvoja vidieka Agentúra pre rozvoj vidieka Erasmus plus Guľôčka OZ Agrofilm Bratislava Staré mesto SOŠPaSV Levice SZeŠ RAKOVNÍK Ister Granum Moje KriszkowiceMediálni Partneri


Agro magazín Agro Biznis Slovenský chov
Vstupné

Dobrovoľné vložné